Dyrekcja 

Dyrektor Przedszkola – Współwłaściciel

Alicja Śliwińska

513 010 429

Wicedyrektor Przedszkola – Współwłaściciel

Danuta Krzyżanowska

 501 790 725