Dodatkowe zajęcia 

W naszej Placówce realizujemy podstawę programową zatwierdzoną przez MEN. Pracujemy na kartach pracy z wydawnictwa WSiP . Mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach opłaty stałej np. język angielski (2 razy w tygodniu) – współpracujemy ze Szkołą Językową z Głogowa, rytmika z nauką tańca (1 raz w tygodniu)- współpracujemy z Agencją Eventową Showtime ze Wschowy, zajęcia z logopedą, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, warsztaty teatralne, zajęcia z tablicą interaktywną (55 calowy wyświetlacz dotykowy)  pt.  „Mały Odkrywca” poznajemy świat, koncerty filharmonii, teatrzyki, wycieczki.

W naszym Przedszkolu odbywają się zajęcia popołudniowe ( dodatkowo płatne) tj. LOGORYTMIKA  i ZUMBA