Oferta edukacyjna 

Oferta programowa naszego przedszkola uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka – intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

 Celem naszego przedszkola jest wychowanie dzieci śmiałych, przedsiębiorczych, kreatywnych, otwartych na innych ludzi, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą, dobrze radzących sobie w życiu.

     Priorytetem naszym jest również bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, jest to proces i trwa przez cały pobyt dziecka w przedszkolu, a rozpoczyna się już w 3-latkach.

      Pracujemy na programach zatwierdzonych i dopuszczonych do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z Podstawa Programową obejmują:

  • zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
  • zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
  • zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
  • zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
  • zajęcia ruchowe i gimnastyczne
  • gry i zabawy w terenie
  • zajęcia kulinarne

Oferujemy również bogatą ofertę  zajęć dodatkowych takich jak:

   • Rytmika z nauką tańca
   • Język angielski
   • Gimnastyka korekcyjna
   • Zajęcia logopedyczne
   • Judo
   • Logorytmika

Są one prowadzone  przez doświadczonych i wykształconych instruktorów, lektorów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach oraz nauczycielki przedszkola.

Proponujemy także  wydarzenia cykliczne:

 • Przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalistów
 • Koncerty filharmonii z Lubuskiego Biura Koncertowego

Ponadto proponujemy:

 • spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych profesji
 • żywe lekcje przyrody
 • wycieczki edukacyjno-krajoznawcze
 • wyjścia i wyjazdy kulturalne np: muzeum, teatr, kino itp
 • Uczestnictwo dzieci w konkursach, przeglądach i zawodach o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim
 • uroczystości przedszkolne i rodzinne, imprezy okazjonalne, np.: Pasowanie na przedszkolaka, Święto dyni, Dzień Przedszkolaka, Dzień babci i Dziadka, Święto Rodziny, Dzień pluszowego misia, Dzień kota i wiele innych.