Żłobek

dzieci1_5

Do żłobka przyjmujemy dzieci od 1 roku życia.

Nadrzędnymi zadaniami naszego żłobka jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi
dnia codziennego w wykonywaniu takich czynności jak ubieranie, załatwianie potrzeb
fizjologicznych, jedzenie oraz przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu.

Kolejnym ważnym zadaniem jest nauka funkcjonowania w grupie poprzez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji i radzenia sobie z nimi.

Nasze priorytety:

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenie jak najbardziej domowych warunków.

  • Zapewnienie opieki wychowawczej i pielęgniarskiej w postaci kadry z najlepszymi kwalifikacjami.
  • Indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagając jego rozwój.
  • Żywienie dzieci  zgodne z obowiązującymi normami oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb.
  • Zapewnienie doraźnej pomocy psychologicznej i metodycznej.
  • Całodzienny pobyt dziecka w żłobku odbywa się w sposób wykorzystujący ich naturalną wrażliwość i ciekawość z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka. Przestronne sale zabaw i ogród pozwalają na prowadzenie szerokiej gamy zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych oraz artystycznych.

Celem naszych działań jest wychowanie maluszków na śmiałych, dobrze funkcjonujących w kolejnych
etapach życia młodych ludzi, ciekawych świata, z radością podejmujących nowe wyzwania. Najważniejsze dla nas są szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte dzieci, które czują się  bezpieczne i kochane w każdej sytuacji.

olinek-top